Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 25 septembrie – 25 octombrie 2023 a apelului de selecție nr.1, sesiunea nr.2 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2  – „Investiții pentru debutanți – fermieri”, din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020.

Sesiunea nr.2, Apelul de Selecție nr.1/M2
Data lansării apelului de selecție: 25.09.2023    
Data limită de depunere a proiectelor: 25.10.2023             

Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 12:00.
Termenul limită de primire a proiectelor: 25.10.2023 ora 12:00
Pentru această măsură pragul minim este de 30 de puncte.

Fondurile disponibile pentru Măsura 2  – „Investiții pentru debutanți-fermieri” sunt de 40.000,00 euro.
Sprijinul pentru instalare este de 40.000,00 euro pentru o exploatație agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 8.000 S.O. și 50.000 S.O
Rata sprijinului nerambursabil: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Beneficiari eligibili:
 Tânărul fermier așa cum este definit în *art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr.1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50+1% din acțiuni.

ATENȚIE! Fondurile alocate pentru măsura M2 provin de FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).
Implementarea Planului de afaceri se va realiza până la data de 30 septembrie 2025, verificarea finală și ultima plată nu vor depăși data de 31 decembrie 2025. Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, termenul maxim de contractare este 31.12.2023.    
Un solicitant poate depunde o singură Cerere de finanțare conformă în cadrul unei sesiuni de proiecte.                                                     

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul
www.galsiretmoldova.ro sau pot fi obținute la telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected] , adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.