Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 15.03.2024 – 15.04.2024 a apelului de selecție nr.1, sesiunea nr.2, pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 05 – „Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020.

Sesiunea nr.2, Apel de Selecție nr.1/M05

Data lansării apelului de selecție: 15.03.2024  
Data limită de depunere a proiectelor: 15.04.2024                                                                 
Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 12:00.
Termenul limită de primire a proiectelor: 15.04.2024, ora 11:00.
Pentru această măsură pragul  minim este de 40 de puncte.

Fondurile disponibile pentru Măsura 05  – „Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural” sunt de 26.972,74 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de
26.972,74 euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:

– pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
– pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.


Beneficiari eligibili:
Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente din spațiul rural;
Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente.


ATENȚIE! Fondurile alocate pentru măsura M05 provin din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, termenul maxim de contractare este 30.06.2024. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare conformă în cadrul unei sesiuni de proiecte.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected],adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași