Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 12.04.2022 – 12.05.2022 a apelului de selecție nr.2, sesiunea nr.4, pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 6 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020.

Sesiunea nr. 4, Apelul de Selecție nr. 2/M6
Data lansării apelului de selecție: 12.04.2022                                                                        
Data limită de depunere a proiectelor: 12.05.2022                                                                                  
Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00 – 16:00.
Termenul limită de primire a proiectelor: 12.05.2022, ora 14:00.
Pentru această măsură pragul  minim este de 30 de puncte.

Fondurile disponibile pentru Măsura 6 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice sunt de 248.900,00 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000,00 euro.

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de:
– 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Beneficiari eligibili:
– comunele și asociațiilor acestora, conform legislației naționale în vigoare.


Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro,
adresa: Centrul After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.