Data publicării: 18.10.2018

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 26 octombrie – 26 noiembrie 2018 a apelului de selecție nr. 1, sesiunea nr.2,  pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 6 „Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020.

Sesiunea nr. 02, Apelul de Selecție nr.01/M6

Data lansării apelului de selecție: 26.10.2018

Data limită de depunere a proiectelor: 26.11.2018
Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.

Termenul limită de primire a proiectelor: 26.11.2018, ora 14:00

Pentru această măsură pragul minim este de 30 de puncte.

Fondurile disponibile pentru Măsura 6 „Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice” sunt de 604.366,21 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 48.477,21 euro.

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de:

  • 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Beneficiari eligibili:

✓ Comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected] , adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.

MĂSURA M06 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice

1. Anunț lansare apel de selecție nr.01, sesiunea nr.02 – M06 – varianta simplificată

2. Anunt lansare apel de selecție nr.01, sesiunea nr.02 – M06 – varianta detaliată