Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 30.04.2019 – 30.05.2019 a apelului de selecție nr. 1, sesiunea nr.3,  pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 1 „Formare profesională și informare din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020.

Sesiunea nr. 3, Apelul de Selecție nr. 1/M1;

Data lansării apelului de selecție: 30.04.2019;

Data limită de depunere a proiectelor: 30.05.2019;

Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.

Termenul limită de primire a proiectelor: 30.05.2019, ora 14:00

Pentru această măsură pragul  minim este de 30 de puncte.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 13.929,20 euro.Fondurile disponibile pentru Măsura 1 „Formare profesională și informare” sunt de 13.929,20 euro.

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de:

  • 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Beneficiari eligibili (direcți):

  • Entități publice: Instituții de învățământ (licee şi  colegii cu  profil agricol, silvic sau alimentar); 
  • Entități private – persoane juridice care activează în domeniul formării profesionale;
  • Universități cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrară;
  • Entități publice și/sau private care au în obiectul de activitate activități de informare/demonstrative și/sau diseminare.

Beneficiari indirecți  (finali): persoane adulte care activează în domeniul agricol din teritoriul GAL “SIRET-MOLDOVA”.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106;

e-mail: [email protected] , adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.

 Anunț lansare apel de selecție nr.1, sesiunea nr.03 – varianta detaliată

Anunț lansare apel de selecție nr.1, sesiunea nr.03 – varianta simplificată