1. INFORMAȚII GENERALE:
    Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA este un parteneriat public-privat înființat în scopul dezvoltării zonei rurale deservite, respectiv teritoriul comunelor Ceplenița, Cotnari, Hărmănești, Lespezi, Todirești, Valea Seacă, Vânători. Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA este autorizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Decizia cu nr. 179/28.09.2016 pentru a desfășura activitățile specifice Măsurii 19 – Dezvoltarea locală a LEADER, sintetizate în cadrul Sub-măsurilor 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală; 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale grupurilor de acțiune locală (GAL) și 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare.
    Strategia de dezvoltare Locală reprezintă un ansamblu de măsuri planificate și promovate de Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA, în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață.


  2. POST VACANT:
    Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA organizează concurs pentru ocuparea postului de  Asistent manager, în vederea încadrării pe perioadă determinată (3 luni), cu jumătate de normă , durata timpului de lucru fiind de 4 ore/zi, 20 ore pe săptămână, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. Activitatea se desfășoară la sediul GAL – Centru After-School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași, în intervalul orar 12:00-16:00.
    Cerințele postului sunt în conformitate cu Fișa Postului din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA selectată spre finanțare de MADR.

3. CONDIȚII SPECIFICE:
a) Educație solicitată: studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
b) Competențe solicitate:
– Abilități de comunicare și persuasiune;
– Abilități de planificare, organizare activități și documente;
– Capacitate de a stabili relații, toleranță, calm, perseverență;
– Capacitate de a redacta rapoarte clare și corecte;
– Cunoștințe de operare pe calculator, pachet Microsoft Office;
– Absolvirea unui curs de perfecționare cu specializarea  ,,Evaluator proiecte” sau document din care să reiasă faptul că, candidatul urmează acest curs.
– Permis de conducere categoria B.

c) Consituie un avantaj:
Experiență în domeniul economic;
Experiență anterioară în implementarea de proiecte – minim 1 an.

Termenul pentru depunerea candidaturilor este 05.05.2022, ora 16:00. Dosarele se înregistrează la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA, din sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași, în perioada 03.05.2022-05.05.2022, între orele 12:00-16:00.

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0764/101106
adresa: Centrul After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.

Informații detaliate privind procesul de recrutare și selecție pentru ocuparea postului: