Stimate FERMIER,

În urma participării la sesiunea de depunere a proiectelor pe Apelul de Selecție nr. 2 Măsura M1/1C – Formare profesională și informare din 17.06.- 28.06. 2019 – Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, organizată de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală SIRET-MOLDOVA, cu sediul în sat Lespezi, com. Lespezi, judeţul Iași, proiectul depus de UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI a fost selectat pentru finanţare. Conform contractului de finanţare semnat cu CRFIR, U.S.A.M.V – IAŞI va organiza acțiuni de instruire pentru fermierii de pe teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA.
Prin participarea la activitățile organizate în cadrul proiectului, veţi avea posibilitatea de a vă îmbunătăţi competențele manageriale şi tehnice, ceea ce va conduce la creşterea nivelului de performanţă şi de competitivitate al propriilor exploataţii agricole. De asemenea, dacă este cazul, veţi putea îndeplini obligaţia asumată prin decizia de finanţare încheiată cu AFIR cu privire la participarea, în primii trei ani de la primirea sprijinului, la acțiuni de informare și transfer de cunoștințe.
Acțiunile de instruire vor fi gratuite și se vor desfășura timp de 8 zile (8 ore/ zi) în luna septembrie 2020 pe teritoriul GAL Siret-Moldova la Pensiunea MARKOS din sat Gâștești, zonă componentă Or. Pașcani, jud. Iași.
Pentru a putea participa la procesul de selecţie a cursanţilor, vă rugăm să ne contactați telefonic sau pe e-mail și să dispuneți de următoarele documente:
• prima pagină a contractului de informare (pentru beneficiarii care au obținut finanțări în cadrul priorității P2 (Măsurile M02 si M03 din cadrul SDL 2014-2020 și SubMăsurile 6.1, 4.1 din cadrul PNDR 2014-2020) sau
• adeverință de la Primărie cu dovada deținerii teren sau animale (aceasta poate fi înlocuită cu copia CUI dacă dețineți societate cu scop agricol),
• copie după cartea de identitate (buletin).
Cu stimă,
Şef lucr. dr. Dan CAZACU – manager proiect
U.Ş.A.M.V. – IAŞI
Adresă: Municipiul Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, Nr. 3, Judeţul Iaşi
Tel: 0746614760; Fax: 0232 219.175