Spunem DA Dezvoltării Rurale

Această strategie urmărește atât încurajarea membrilor comunităților rurale la procesul de dezvoltare locală și acțiunilor inovative, cât și consolidarea relațiilor sociale existente între actorii locali ai ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA.

Strategia de Dezvoltare Locală fixează direcțiile acțiunilor ce urmează a fi întreprinse, acțiuni menite să rezolve în mare parte problemele cu care se confruntă comunele aflate în parteneriatul GAL SIRET-MOLDOVA: slaba dezvoltare economică a localităților cauzată în mare parte de inexistența investitorilor, scăderea populației cauzate de migrarea acesteia către zonele urbane sau în alte țări, îmbătrânirea populației, slaba dezvoltare a serviciilor sociale și de sănătate etc.

Pentru dezvoltarea zonei GAL SIRET-MOLDOVA este necesară valorificarea potențialului rural, natural și etno-cultural al zonei, acest lucru fiind posibil prin valorificarea domeniilor, precum agricultura, minorități, formare profesională, mediul social, non-agricol, turismul etc.

 

Ultimele noutăți

MĂSURA M01 – Formare profesională și informare

Documente sesiunea nr.03, apel de selecție nr.02/17.06.2019 Anexa 1 - Cerere de finanțare Anexa 2 - Fișa-măsurii 01 actualizare iulie 2017 Anexa 3 - Acord de parteneriat Anexa 4- Model Contract de Finanțare Notă de îndrumare proiecte de servicii Anexa 5 - Formulare de...

Ghid consultativa masura MO5

Mai jos gasiti ghidul consultativ pentru masura M05 Link pagina masura M05

Ghid consultativ masura M04

Mai jos gasiti ghidul consultativ pentru masura M04 Link pagina masura M04

Ghid consultativ masura M07

Mai jos gasiti ghidul consultativ pentru masura M07 Link pagina masura M07

Ghid consultativ masura M08

Mai jos gasiti ghidul consultativ pentru masura M08 Link pagina masura M08

Ghid consultativ masura M03

Mai jos gasiti ghidul consultativ pentru masura M03 Link pagina masura M03

Ghidul consultativ masura M02

Mai jos gasiti ghidul consultativ pentru masura M02 Link pagina masura M02

Arhive