Rapoartele de selecție aferente Sesiunii nr.1, Apelul de selecție nr.1 / 2017:

Raport  de selecție Măsura 4 – Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi

Raport de selecție Măsura 5 – Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

Raport de selecție Măsura 6 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice

Rapoartele de selecție aferente Sesiunii nr.1, Apelul de selecție nr.1 / 2017-2018

Raport de selecție Măsura 2 – Sprijin pentru debutanți în activități non agricole noi

Raport de selecție Măsura 7 – Sprijin pentru minorități

Raport de selecție Măsura 8 – Infrastructură socială

Raport de selectie Măsura 3 – Investiți pentru exploatații agricole

Rapoartele de selecție aferente Sesiunii nr.1, Apelul de selecție nr.2 / 2018

Raport de selectie Măsura 4 – Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi

Raport de selecție Măsura 2 – Investiții pentru debutanți-fermieri

Raport de selecție Măsura 5- Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

Erată la Raportul de selecție Măsura 2 – Investiții pentru debutanți-fermieri

Rapoartele de selecție aferente Sesiunii nr.2, Apelul de selecție nr.1 / 2018

Raport de selecție Măsura 6 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice

Raport de selecție Măsura 8 – Infrastructură socială

Rapoartele de selecție aferente Sesiunii nr.1, Apelul de selecție nr.3/ 2018

Raport de selecție Măsura 5 – Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

Raport de selecție Măsura 5 – aferent eratei nr.474/04.03.2019

Rapoartele de selecție aferente Sesiunii nr. 2, Apelul de selecție nr.1/2018

Raport de selecție Măsura 1 – Formare profesională și informare

Raport de selecție Măsura 1 – aferent eratei nr. 473/04.03.2019

Raport de selecție aferent Sesiunii nr.3, Apelul de selecție nr.1/2019

Raport de selecție Măsura 6 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice

Raport de selecție aferent Sesiunii nr.3, Apelul de selecție nr.2/2019

Raport de selecție Măsura 1 – Formare profesională și informare